Arts, educació i vida urbana

Freqüències

Una exposició d'Eugènia Balcells a cura d'Eulàlia Bosch

Arts Santa Mònica, Barcelona 2009
Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa, A Coruña desembre 2010-juny 2011

Freqüències és una exposició que explora la història dels colors a partir dels espectres d’emissió dels elements que constitueixen la matèria. Les obres que la composen Freqüències, Roda de Color, Laberint i Marbre permeten percebre la llum com una de les veus de la matèria i reconèixer el món de les imatges en les que avui estem completament immersos.

L’arròs es planta amb arròs

L’ARRÒS ES PLANTA AMB ARRÒS és una pel·lícula d’Eugènia Balcells en la qual es documenta l’insòlit procés d’interacció entre el seu projecte expositiu FREQÜÈNCIES i el públic que el va visitar.

FREQÜÈNCIES, una exposició composta inicialment per les instal·lacions FREQÜÈNCIES, RODA DE COLOR i LABERINT i un espai de documentació adjunt, proposa un viatge cap a l’orígen mateix de la llum i el color en el qual conflueixen la sensibilitat artística, la curiositat científica i l’habilitat tecnològica.

L’espai de documentació, presidit pels espectres de llum de cadascun dels elements de la taula periòdica, va afavorir i va acollir amb gran naturalitat tant els debats acadèmics com la interrogació de molts visitants que, desconeguts entre si en iniciar la visita, intercanviaven amb interès manifest les seves impressions i coneixements. Va ser així com es va iniciar, sense previ avís, la gran ona expansiva de l’exposició a Barcelona (Arts Santa Mònica, setembre-novembre 2009).

L’ARRÒS ES PLANTA AMB ARRÒS és el resultat d’haver seguit els indicis que ens arribaven d’escoles, instituts i facultats sobre els treballs realitzats a partir de la seva visita a FREQÜÈNCIES. Ens va sorprendre comprovar que els projectes de creació ara recopilats en el documental van suposar períodes llargs d’execució i que la majoria van ser realitzats una vegada l’exposició havia ja tancat les seves portes.

Va ser el Museu d’Art Contemporani Gas Natural-Fenosa, en el qual es va iniciar la itinerància de FREQÜÈNCIES (A Coruña desembre 2009 – juny 2010), on es va presentar per primera vegada aquest film que tant diu sobre la repercussió que poden arribar a tenir les propostes artístiques en l’àmbit educatiu.